Skip to main content
woensdag 14 augustus

Verdieping met Hans Alblas

Hans Alblas verzorgt deze week het Dagelijks Woord - Thema: bidden zoals Jezus het ons leert. Deze verdiepende middag sluit daar bij aan. De Bijbelstudie die we samen gaan doen gaat over een bepaalde vorm van bidden, namelijk de voorbede. We bestuderen 1 Johannes 5:13-16 en ontdekken hoe we kunnen bidden naar Gods wil. Is ons hart zozeer op God gericht dat we er op kunnen vertrouwen dat Hij onze gebeden verhoort?

Informatie
  • time
    14:00 uur
  • location
    Huiskamer